Tayamum

Sebab-sebab Diharuskan Bertayammum
  • Apabila tiada air atau ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan makan minum.
  • Tidak dapat menggunakan air disebabkan penyakit yang dihidapi atau merbahaya bila dikenakan air.
  • Apabila penggunaan air boleh membahayakan kesihatan dan nyawa.