Syarat Sah & Rukun Tayammum

Syarat-Syarat Sah Bertayammum

 • Menghilangkan najis terlebih dahulu.
 • Tanah debu yang suci.
 • Bukan dari debu tanah yang musta’mal (yang telah digunakan).
 • Ada qasad / niat penggunaan tanah.
 • Menyapu muka dan dua tangan hingga ke siku dengan dua kali tepuk. Tepukan pertama bagi muka dan tepukan kedua bagi tangan.
 • Pastikan terlebih dahulu arah kiblat.
 • Bertayammum apabila telah masuk waktu solat sahaja.
 • Satu tayammum bagi satu solat fardu dan beberapa solat sunat.


Rukun Tayammum

 • Berniat ketika memindahkan debu sehingga menyentuh sebahagian muka. Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Ta’ala .
 • Menyapu Muka.
 • Menyapu Tangan.
 • Tertib.